រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពនាងកុក ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅវិទ្យាល័យចាំយាម

ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពនាងកុក ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅវិទ្យាល័យចាំយាម។

អត្ថបទទាក់ទង