រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកគីរីសាគរ បានផ្តល់ការជួបពិភាក្សា ជាមួយក្រុមហ៊ុន អុី & អែ ខនសាល់ធេន ក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ “តារាសាគរ ឈូងសមុទ្រវែង” នៅសាលាស្រុកគិរីសាគរ។

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកគីរីសាគរ បានផ្តល់ការជួបពិភាក្សា ជាមួយក្រុមហ៊ុន អុី & អែ ខនសាល់ធេន ក្នុងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ "តារាសាគរ ឈូងសមុទ្រវែង" នៅសាលាស្រុកគិរីសាគរ។

អត្ថបទទាក់ទង