រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពស្មាច់មានជ័យ ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត

ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពស្មាច់មានជ័យ ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង