រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងវែង ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងវែង ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង