រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងវែង ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី ខេត្តកោះកុងព្រែកស្វាយ

ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងវែង ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សារស្មីសាមគ្គី ខេត្តកោះកុងព្រែកស្វាយ

អត្ថបទទាក់ទង