រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពភ្ញីមាស ចុះចាក់​វ៉ាក់​សាំង​កូវីដ-​១៩ នៅអនុវិទ្យា​ល័យ​ព្រែក​ស្មាច់

ថ្ងៃទី​០៥ ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពភ្ញីមាស ចុះចាក់​វ៉ាក់​សាំង​កូវីដ-​១៩ នៅអនុវិទ្យា​ល័យ​ព្រែក​ស្មាច់

អត្ថបទទាក់ទង