រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សារុងផ្លាមកេសន

ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សារុងផ្លាមកេសន។

អត្ថបទទាក់ទង