រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ម៉េស ឈុន ប្រធានការិយាល័យ អប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកបូទុមសាគរ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសាលារៀន ដល់នាយក នាយិកា គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ។

លោក ម៉េស ឈុន ប្រធានការិយាល័យ អប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកបូទុមសាគរ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសាលារៀន ដល់នាយក នាយិកា គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ក្នុងស្រុកបូទុមសាគរ។

អត្ថបទទាក់ទង