រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពគិរីសាគរ ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សាកោះស្តេច

ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមណ្ឌលសុខភាពគិរីសាគរ ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សាកោះស្តេច

អត្ថបទទាក់ទង