រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សាលីម ហ្វារីត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងគណៈប្រតិភូ ពីប្រទេសចិន ក្នុងការវិនិយោគទុន នៅវិស័យសំណង់សត្វត្រចៀកកាំ។

លោក សាលីម ហ្វារីត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ រវាងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង និងគណៈប្រតិភូ ពីប្រទេសចិន ក្នុងការវិនិយោគទុន នៅវិស័យសំណង់សត្វត្រចៀកកាំ។

អត្ថបទទាក់ទង