រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី “ការដាក់ពិន្ទុស្តង់ដារនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពសេវាមន្ទីរពេទ្យ និងរបៀបក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយតាមបណ្តាផ្នែកនីមួយៗ”

កិច្ចប្រជុំ ស្តីពី "ការដាក់ពិន្ទុស្តង់ដារនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពសេវាមន្ទីរពេទ្យ និងរបៀបក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយតាមបណ្តាផ្នែកនិមួយៗ"
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ក្រេង សុភា អនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត បានធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គប្រជុំ។

កោះកុង, ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង