រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពប្រមូលព័ត៌មានភូមិមួយផលិតផលមួយ

ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ លោក លី វិត្ថាវ៉ាន់ អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត និងលោក ឈៀង វិច្ឆ័យ អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងឆ្នេរ បានចុះសម្ភាសន៍នៅមូលដ្ឋានសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីជាត ដើម្បីចងក្រងសមាជិកចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ(ជាសេវាកម្ម និងទំនិញ)

អត្ថបទទាក់ទង