រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក គឹម ប៊ុនយាន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្រែអំបិល បានចុះបើកប្រអប់សំបុត្រទាំង៦ឃុំ ស្មើនឹង៨ប្រអប់ តែពុំទទួលបានលិខិតផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋទេ។

លោក គឹម ប៊ុនយាន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្រែអំបិល បានចុះបើកប្រអប់សំបុត្រទាំង៦ឃុំ ស្មើនឹង៨ប្រអប់ តែពុំទទួលបានលិខិតផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋទេ។
ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង