រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម បានចុះសំបុត្រមរណភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០៣នាក់ រស់នៅភូមិនាពិសី ឃុំជីខក្រោម

ដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម បានចុះសំបុត្រមរណភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០៣នាក់ រស់នៅភូមិនាពិសី ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង