រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយប្រឡងប្រណាំងស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជានិងស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈអាស៊ាន

ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
លោកស្រី ងិន សំណាង ប្រធានការិយាល័យទីក្រុងស្អាត បានចុះផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រណាំងស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា ស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈអាស៊ាន និងជំរុញការដាក់ពាក្យជាបេក្ខភាពដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ

អត្ថបទទាក់ទង