រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកគិរីសាគរ បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំការងារសមាហរណកម្ម ការិយាល័យ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃការិយាល័យជំវិញស្រុក នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុក។

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកគិរីសាគរ បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំការងារសមាហរណកម្ម ការិយាល័យ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃការិយាល័យជំវិញស្រុក នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុក។

អត្ថបទទាក់ទង