រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្រ្តីសុខាភិបាល ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជីខក្រោម ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាបែន ស្ថិតក្នុងភូមិតាបែន ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

មន្រ្តីសុខាភិបាល ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជីខក្រោម ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាបែន ស្ថិតក្នុងភូមិតាបែន ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

មន្រ្តីសុខាភិបាល ប៉ុស្តិ៍សុខភាពជីខក្រោម ចុះចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាបែន ស្ថិតក្នុងភូមិតាបែន ឃុំជីខក្រោម ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង