រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ដោយសាររដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រេីន​ ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​កំពុង​សាង​សង់​លេីកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨​ ធ្វើ​ឱ្យផ្លូវមានការខូចខាតច្រេីន​ ពិបាក​ធ្វើ​ដំណើរ​។ អាស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កោះ​កុង​ សូម​អធ្យាស្រ័យ​ អភ័យទោស​ ចំពោះ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​ ដែល​មាន​ការ​ពិបាក​ធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ ចូល​ ខេត្ត​កោះ​កុង​។ សូម​អរគុណ​។

ដោយសាររដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រេីន​ ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​កំពុង​សាង​សង់​លេីកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨​ ធ្វើ​ឱ្យផ្លូវមានការខូចខាតច្រេីន​ ពិបាក​ធ្វើ​ដំណើរ​។អាស្រ័យ​ហេតុ​នេះ​ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កោះ​កុង​ សូម​អធ្យាស្រ័យ​ អភ័យទោស​ ចំពោះ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​ ដែល​មាន​ការ​ពិបាក​ធ្វើ​ដំណើរ​ចេញ​ ចូល​ ខេត្ត​កោះ​កុង​។ សូម​អរគុណ​។

អត្ថបទទាក់ទង