រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់ឲ្យលោក អ៊ូ សុភី ប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ចូលរួមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រកាស ស្ដីពីបទប្បញ្ញតិបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសន្និធីឧស្ម័នអិលភីជីក្នុងធុងនិងឬកំប៉ុង ដើម្បីលក់ និងបទប្បញ្ញតិបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសន្និធិប្រេងរំអិលក្នុងធុងនិងឬកំប៉ុង ដើម្បីលក់ និងប្ដូរដល់យានយន្ដ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារឆ្មេរថ្មី ខេត្តព្រះសីហនុ។

លោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចាត់ឲ្យលោក អ៊ូ សុភី ប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ចូលរួមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រកាស ស្ដីពីបទប្បញ្ញតិបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសន្និធីឧស្ម័នអិលភីជីក្នុងធុងនិងឬកំប៉ុង ដើម្បីលក់ និងបទប្បញ្ញតិបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសន្និធិប្រេងរំអិលក្នុងធុងនិងឬកំប៉ុង ដើម្បីលក់ និងប្ដូរដល់យានយន្ដ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសណ្ឋាគារឆ្មេរថ្មី ខេត្តព្រះសីហនុ។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង