រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោក ម៉ាស់ សុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក បានចាត់ឲ្យលោក ហុង អាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចូលរួមសហការជាមួយលោក នី សារឹម ជំទប់ទី១ តំណាងលោកមេឃុំស្រែអំបិល ដឹកនាំមេភូមិវាលជើង ស្ត្រីឆ្នើមភូមិវាលជើង និងប្រជាការពារភូមិវាលជើង ចុះសម្អាតតាមដងផ្លូវក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបុណ្យ។

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោក ម៉ាស់ សុជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក បានចាត់ឲ្យលោក ហុង អាំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ចូលរួមសហការជាមួយលោក នី សារឹម ជំទប់ទី១ តំណាងលោកមេឃុំស្រែអំបិល ដឹកនាំមេភូមិវាលជើង ស្ត្រីឆ្នើមភូមិវាលជើង និងប្រជាការពារភូមិវាលជើង ចុះសម្អាតតាមដងផ្លូវក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបុណ្យ។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង