រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ប្រធានផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែម នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ការអប់រំសុខភាពដល់អ្នកជំងឺដែលមកទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យ

ប្រធានផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែម នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ការអប់រំសុខភាពដល់អ្នកជំងឺដែលមកទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យ ។
បច្ចុប្បន្នជំងឺលើសសម្ពាធឈាម និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាប្រភេទជំងឺមិនឆ្លងដែលបាននិងកំពុងកើតមានជាច្រើនប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសភាគច្រើនកើតលើអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់។ ការអប់រំសុខភាពឱ្យប្រជាពរដ្ឋមានការយល់ដឹងពីការបង្ការ និងការចូលរួមថែទាំ ព្យាបាល និងការគ្រប់គ្រងរបបអាហារគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្មុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើង។

អត្ថបទទាក់ទង