រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីការិយាល័យទឹកស្អាតនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានជូនមន្រ្តីថ្មី ក្នុងគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពលេីវិស័យទឹកស្អាតទីប្រជុំជនកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីការិយាល័យទឹកស្អាតនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានជូនមន្រ្តីថ្មី ក្នុងគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពលេីវិស័យទឹកស្អាតទីប្រជុំជនកម្ពុជា។ សមាសភាពចូលរួមពី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និងមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត។​ តាមរយះប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom Meeting

អត្ថបទទាក់ទង