រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណដា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មណ្ឌលភូមិភាគទី២ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តកោះកុង

ឯកឧត្តម ឆាយ  វណ្ណដា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មណ្ឌលភូមិភាគទី២ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តកោះកុង ឯកឧត្តមក៏បានឈៀងចូលជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និងពិភាក្សាការងារមួយចំនួនជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ។

ប្រភព ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង