រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មណ្ឌលសុខភាព ក្រោមការគ្របដណ្ដប់របស់ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល ប្រចាំការតាមគោលដៅ ទីវត្តអារាម ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ ជូនប្រជាជន ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ

មន្ត្រីសុខាភិបាល ក្រុមការងារវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៃមណ្ឌលសុខភាព ក្រោមការគ្របដណ្ដប់របស់ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល ប្រចាំការតាមគោលដៅ ទីវត្តអារាម ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ ជូនប្រជាជន ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ

អត្ថបទទាក់ទង