រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពការងារវាយតម្លៃស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈអាស៊ាននិងស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ក្រសួងទេសចរណ៍បានសហការជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ហួត រឹទ្ធី ប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាគាំពារទីក្រុងស្អាត និងជំរុញការប្រឡងប្រណាំងនៃក្រសួងទេសចរណ៍ បានចុះវាយតម្លៃស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈអាស៊ាន និងស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ

អត្ថបទទាក់ទង