រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចពិភាក្សាការងារ ជាមួយក្រុមការងារមកពី គ.ជ.អ.ប ស្តីពីការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ នៅសាលារដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង ដឹកនាំដោយលោក ឃុត មាន អភិបាលស្រុកស្តីទី បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួួយក្រុមការងារមកពី គ.ជ.អ.ប ស្តីពីការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ នៅសាលាស្រុកថ្មបាំង។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង