រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ស្ដីពីព្រៃឈើដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រែកជីក និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើ នៅស្នាក់ការសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រែកជីក ភូមិឈូក ឃុំជីខលើ

លោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកោះកុង និងមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើអណ្ដូងទឹក សហការ ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្ដាល ដឹកនាំដោយលោក ហម សារាវុធ អនុប្រធានរដ្ឋរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានបន្តចុះពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ស្ដីពីព្រៃឈើដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រែកជីក និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រព្រឹត្តទៅនៅស្នាក់ការសហគមន៍ព្រៃឈើសាមគ្គីព្រែកជីក ភូមិឈូក ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ដែលមានអ្នកចូលរួម សរុបចំនួន ២៧ នាក់ ស្រី ០៨ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង