រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា លោក ប្រាក់ វិចិត្រ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក បានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនៃគម្រោងអារហារូបត្ថម្ភកម្ពុជា ចុះសិក្សាស្ដីពីការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សម្ថតភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអនុវត្ថគម្រោងអារហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា (CNP) សម្រាប់ខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា លោក ប្រាក់ វិចិត្រ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក បានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនៃគម្រោងអារហារូបត្ថម្ភកម្ពុជា ចុះសិក្សាស្ដីពីការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សម្ថតភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអនុវត្ថគម្រោងអារហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា (CNP) សម្រាប់ខេត្តកោះកុង នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកមណ្ឌលសីមា។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា

អត្ថបទទាក់ទង