រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំដងពែង បានឈប់សម្រាករយៈពេលមួយថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ លើកទី១។

ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំដងពែង បានឈប់សម្រាករយៈពេលមួយថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២ លើកទី១។

ប្រភព៖ តាក់ ធីដា

អត្ថបទទាក់ទង