រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរក្សាតម្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅ អាហារលក់តាមភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ឱ្យនៅថេរ(កុំដំឡើងថ្លៃ) ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរក្សាតម្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅ អាហារលក់តាមភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន ឱ្យនៅថេរ(កុំដំឡើងថ្លៃ) ក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ២០២២។

អត្ថបទទាក់ទង