រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មី និងអ្នកអស់សុពលភាពឆ្នាំ២០២២ នៅទូទាំងស្រុកស្រែអំបិល

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគំរូថ្មី និងអ្នកអស់សុពលភាពឆ្នាំ២០២២ នៅទូទាំងស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង