រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា

ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
ក្រោមការគាំទ្រគម្រោង​ GMS TIIG No.3701-CAM
មន្ទីរទេសចរណ៍បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈកម្ពុជា​ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាង រដ្ឋបាលស្រុក ក្រុង សង្កាត់ មន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងតំណាងអាជីវកម្ម សរុប២៥នាក់ នៅសាលាប្រជុំមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង