រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក អ៊ឹង គី ជំទប់ទី១ឃុំកោះកាពិ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ។

លោក អ៊ឹង គី ជំទប់ទី១ឃុំកោះកាពិ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ២០២២ លើកទី៣ដែលមានសមាសភាពចូលរួម ៖

  • សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
  • ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ
  • ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំ
  • អាជ្ញាធរភូមិ
  • តំណាងគណបក្សនយោបាយ
  • សរុបចំនួន១០នាក់ ស្រីចំនួន០១នាក់ នៅសាលាឃុំកោះកាពិ ៕

អត្ថបទទាក់ទង