រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីការិយាល័យទឹកស្អាតនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានចុះធ្វេីអធិការកិច្ចលេីអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត​ របស់លោកស្រី​ គីម​ ហ៊ាង​ (LYPGroup) ដេីម្បីប្រមូលព័ត៌មាន​ និងពិនិត្រស្ថានភាព​ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក​ បណ្តាញទឹកស្អាត​ និងគុណភាពទឹក​

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីការិយាល័យទឹកស្អាតនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានចុះធ្វេីអធិការកិច្ចលេីអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត​ របស់លោកស្រី​ គីម​ ហ៊ាង​ (LYPGroup) ដេីម្បីប្រមូលព័ត៌មាន​ និងពិនិត្រស្ថានភាព​ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក​ បណ្តាញទឹកស្អាត​ និងគុណភាពទឹក​ និងរាយកាណ៍ជូនក្រសួងទាក់ទងនិងការបំពេញបានតាមល័ក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ​ ក្នុងការអនុវត្តន៍ថ្លៃលក់ទឹកស្អាត​ និងថ្លៃសេវាផ្សេងៗរបស់ក្រសួងបានកំណត់​ ។

========@@@========

ថ្ងៃសុក្រ ៩កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ 

កោះកុង ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

អត្ថបទទាក់ទង