រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ដើម្បីត្រៀមចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យសមុទ្រ នៅខេត្តព្រះសីហនុ និងពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-ចូល លើកទី១៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារមួយចំនួន និងផលិតផលផ្សេងៗ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ក្នុងឪកាសបុណ្យសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី០៩-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ និងពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-ចូល លើកទី១៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ ។

អត្ថបទទាក់ទង