រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញ និងណែនាំពី លោកអភិបាលស្រុក រដ្ឋបាលឃុំអណ្ដូងទឹក បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ នៅសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការហាមឃាត់ការប្រលែងសត្វពាហនៈ (គោ ក្របី)តាមដង់ផ្លូវ និងទីសាធារណៈ តាមបណ្ដោយផ្លូពីអណ្ដូងទឹក ដល់ភូមិជីមាល តាមរយៈការបំពងសំឡេង « មេក្រូ »។

ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញ និងណែនាំពី លោកអភិបាលស្រុក រដ្ឋបាលឃុំអណ្ដូងទឹក បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ នៅសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការហាមឃាត់ការប្រលែងសត្វពាហនៈ (គោ ក្របី)តាមដង់ផ្លូវ និងទីសាធារណៈ តាមបណ្ដោយផ្លូពីអណ្ដូងទឹក ដល់ភូមិជីមាល តាមរយៈការបំពងសំឡេង « មេក្រូ »។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកបូទុមសាគរ

អត្ថបទទាក់ទង