រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូន ដើម្បីចូលរួមសហការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងដែលមានពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង សូម បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ស្កេននូវ QR Code ឬចូលគេហទំទ័រខាងក្រោមhttp://bestcountdowncity.cambodiacleancity.gov.kh/ រួចជ្រើសរើសយក LOGO រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូន ដើម្បីចូលរួមសហការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងដែលមានពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង សូម បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ស្កេននូវ QR Code ឬចូលគេហទំទ័រខាងក្រោមhttp://bestcountdowncity.cambodiacleancity.gov.kh/ រួចជ្រើសរើសយក LOGO រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង