រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោក លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ដែលបម្រើអោយវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តកោះកុងទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ចំពោះអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ដែលមិនទាន់មានអាជ្ញាបណ្ណ និងមានអាជ្ញាបណ្ណហើយហួសសុពលភាព ត្រូវមកធ្វើ ឬស្នើសុំបន្តអាជ្ញាបណ្ណរបស់ខ្លួនឱ្យ បានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់ និងទាន់ពេលវេលា។

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោក លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ដែលបម្រើអោយវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តកោះកុងទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ចំពោះអាជីវកម្ម សេវាកម្ម ដែលមិនទាន់មានអាជ្ញាបណ្ណ និងមានអាជ្ញាបណ្ណហើយហួសសុពលភាព ត្រូវមកធ្វើ ឬស្នើសុំបន្តអាជ្ញាបណ្ណរបស់ខ្លួនឱ្យ បានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់ និងទាន់ពេលវេលា។
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោក លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម សេវាកម្ម មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន អញ្ជើញមកដាក់ និងទទួលពាក្យស្នើសុំ និងបន្តអាជ្ញាបណ្ណជាកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅក្នុង អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ ក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តកោះកុង។

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ : ០១២ ៣៤៣ ០៤៥/០៩៦៧៨៨៩៨៩៨ /០៦៦ ៦៤៤ ៦៨៨

អត្ថបទទាក់ទង