រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ស៊ន ពិសិដ្ឋ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម និងធនធានធម្មជាតិស្រុកថ្មបាំង បានអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការសិក្សាតម្រូវការ សម្រាប់ការគាំទ្របច្ចេកទេសកសិកម្ម

លោក ស៊ន ពិសិដ្ឋ ប្រធានការិយាល័យកសិកម្ម ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានស្រុកថ្មបាំង បានអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការសិក្សាតម្រូវការ សម្រាប់ការគាំទ្របច្ចេកទេសកសិកម្ម នៅការរិយាល័យអង្គការសង្រោះកុមារ ខេត្តកោះកុង មានអ្នកចូលរួម ២០ នាក់ ស្រី៤នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង