រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រោមការចាត់តាំងពីលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក លោក ទួន ឪទី នាយករងរដ្ឋបាល បានដឹកនាំក្រុមការងារ ដែលមានសមាសភាពភូមិ ឃុំ និងមន្រី នៃការិយាល័យភូមិបាលស្រុក ចុះពិនិ្យ និងហាមឃាត់សំណង់ផ្ទះរឹងមាំពុំមានច្បាប់ របស់ឈ្មោះ ឡៅ អានី ស្ថិតនៅភូមិកោះស្តេច( ក្រោយកោះ) ឃុំកោះស្តេច ស្រុកគិរីសាគរ។

ក្រោមការចាត់តាំងពីលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក លោក ទួន ឪទី នាយករងរដ្ឋបាល បានដឹកនាំក្រុមការងារ ដែលមានសមាសភាពភូមិ ឃុំ និងមន្រី នៃការិយាល័យភូមិបាលស្រុក ចុះពិនិ្យ និងហាមឃាត់សំណង់ផ្ទះរឹងមាំពុំមានច្បាប់ របស់ឈ្មោះ ឡៅ អានី ស្ថិតនៅភូមិកោះស្តេច( ក្រោយកោះ) ឃុំកោះស្តេច ស្រុកគិរីសាគរ។
ប្រភព : រដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ

អត្ថបទទាក់ទង