រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជូ សេរីយា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូអក្ខរកម្មជាប់កិច្ចសន្យា មានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន២០នាក់ស្រី០៧នាក់ ដែលមានរយៈពេល ០៨ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្ត នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត។

លោក ជូ សេរីយា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូអក្ខរកម្មជាប់កិច្ចសន្យា មានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន២០នាក់ស្រី០៧នាក់ ដែលមានរយៈពេល ០៨ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្ត នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង