រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង ដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ និងមន្ត្រីជំនាញតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចុះអធិការកិច្ចរោងចក្រចំនួន០២

លោកខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង ដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ និងមន្ត្រីជំនាញតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីចុះអធិការកិច្ចរោងចក្រចំនួន០២ ដូចខាងក្រោម៖
១-រោងចក្រ យ៉ាហ្សាគី ប្រូដាក់ ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
២-រោងចក្រ ខេខេអិន អឹភែរឹល ខូអិលធីឌី
ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកុកកោះកុង ភូមិនាងកុក ឃុំប៉ាក់ខ្លង ស្រុកមណ្ឌលសីមា ខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង