រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង ដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ និងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះអធិការកិច្ចរោងចក្រ ក្រុមហ៊ុន ចំនួន ០៤ កន្លែង

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង ដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរ និងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចុះអធិការកិច្ចរោងចក្រ ក្រុមហ៊ុន ចំនួន ០៤ កន្លែង មានដូចខាងក្រោម៖
១-រោងចក្រ មីកាសា ស័្ពត ខេមបូឌា
២-រោងចក្រ ហាណា ម៉ាយក្រូអេឡិកត្រូនិក ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
៣-ក្រុមហ៊ុន ខេមកូ ម៉ូធ័រ ខមភេនី អិលធីឌី
៤-ក្រុមហ៊ុន ៩៩ អ៊ីមប្រយឌើរី កោះកុង ខូអិលធីឌី។
ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនាងកុកកោះកុង ។
ប្រភព : មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង