រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយមាតា បិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ស្តីពីការរបស់សិក្សាសិស្ស នៅវិទ្យាល័យកោះកុង។

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល ជាមួយមាតា បិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្ស ស្តីពីការរបស់សិក្សាសិស្ស នៅវិទ្យាល័យកោះកុង។

កិច្ចពិភាក្សានេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ :
១-កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់សិស្ស ក្នុងការៀន
២-សិស្សរៀនពេញមួយថ្ងៃ (៨ ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ)
៣-មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការរៀន
៤-រៀនក្នុងសាលា មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់
៥-មានមុខវិជ្ជាច្រើន ក្នុងការសិក្សា
៦-ឪពុក ម្តាយ និងអាណាព្យាបាល មិនព្រួយបារម្ភអំពីកូន
៧-ធ្វើតេស្តរៀងរាល់ខែ
៨-ទទួលបានព័ត៌មាន លឿន រហ័ស និងដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលា
៩-សិស្សរៀនចេះ អាចប្រឡងជាប់ មានការងារធ្វើ
១០-សិស្សមានភាពក្លាហាន ការទទួលខុសត្រូវ មានសុជីវធម៌
១១-សិស្ស ដែលសិក្សានៅវិទ្យាល័យកោះកុង មិនអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនោះទេ។ ក្នុងករណីអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្ស ចង់ទាក់ទំនង ក្នុងម៉ោងសិក្សាអាចទំនាក់ទំនង នាយក ០១៦ ៧៥៧៥៣៣ និងនាយករង ០១៦ ៩៤៧០៧០ ព្រមទាំងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់ផ្ទាល់។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង