រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ជា រដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យ សង្គមកិច្ច សុខុមាលភាពសង្គម បានចាត់អោយលោកពៅ សុវណ្ណរា ទទួលបន្ទុក វិស័យធម្មការ និងសាសនា ចូលរួមប្រជុំជាមួយព្រះព្រហ្មសីល ហ៊ួត សុវិន ព្រះរាជាគណ:ថ្នាក់កិត្តិយស គណ:មហានិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាព្រះអនុគណស្រុកស្រែអំបិល និងអាចារ្យ គណៈកម្មការចៅការវត្តមាគ៌ាគិរីស្រែអំបិល

លោកស្រី ជា រដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យ សង្គមកិច្ច សុខុមាលភាពសង្គម បានចាត់អោយលោកពៅ សុវណ្ណរា ទទួលបន្ទុក វិស័យធម្មការ និងសាសនា ចូលរួមប្រជុំជាមួយព្រះព្រហ្មសីល ហ៊ួត សុវិន ព្រះរាជាគណ:ថ្នាក់កិត្តិយស គណ:មហានិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាព្រះអនុគណស្រុកស្រែអំបិល និងអាចារ្យ គណៈកម្មការចៅការវត្តមាគ៌ាគិរីស្រែអំបិល ស្តីពីការជ្រើសរើសតែងតាំងអាចារ្យ គណកម្មការ អោយស្របតាមផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ និងដីវត្ត។

ប្រភព ញ៉ាក់ ឆៃយ៉ា

អត្ថបទទាក់ទង