រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម បានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ ២០ ឧសភា ២០២៣ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ១៥០នាក់ ស្រី ៦៥នាក់ នៅវត្តអន់ឆ្អើត។

រដ្ឋបាលឃុំជីខក្រោម បានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ ២០ ឧសភា ២០២៣ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល ថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ១៥០នាក់ ស្រី ៦៥នាក់ នៅវត្តអន់ឆ្អើត។

អត្ថបទទាក់ទង