រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប៊ុន រ៉េ មេឃុំជ្រោយស្វាយ ។

របៀបវារៈ

១/ពិនិត្យ និងអនុម័តកំណត់ហេតុប្រជុំលើកមុន

២/ពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា

៣/ពង្រឹងតួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ភូមិ និងការផ្តល់សេវា

៤/រាយការណ៍របាយការណ៍ បញ្ហាប្រឈមក្នុងខែកន្លងមក

៥/ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងចំនួនគ្រួសារ ផ្លាស់ចេញ ផ្លាស់ចូល និងចំណាកស្រុក

៦/ពិនិត្យសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់

៧/ពិនិត្យ និងចុះផ្សព្វផ្សាយការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង និងគ្រឿងញៀន

៨/បញ្ហាផ្សេងៗ 

ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាឃុំជ្រោយស្វាយ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយស្វាយ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប៊ុន រ៉េ មេឃុំជ្រោយស្វាយ ។

របៀបវារៈ

១/ពិនិត្យ និងអនុម័តកំណត់ហេតុប្រជុំលើកមុន

២/ពិនិត្យ និងអនុម័តរបាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា

៣/ពង្រឹងតួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ភូមិ និងការផ្តល់សេវា

៤/រាយការណ៍របាយការណ៍ បញ្ហាប្រឈមក្នុងខែកន្លងមក

៥/ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងចំនួនគ្រួសារ ផ្លាស់ចេញ ផ្លាស់ចូល និងចំណាកស្រុក

៦/ពិនិត្យសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់

៧/ពិនិត្យ និងចុះផ្សព្វផ្សាយការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង និងគ្រឿងញៀន

៨/បញ្ហាផ្សេងៗ 

ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាឃុំជ្រោយស្វាយ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង