រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរងស្រុក និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាស្រុក និងក្រុមអ្នកវាយតម្លៃថ្នាក់ស្រុក បានចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្ដីពីការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋបាលស្រុក នៃគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធី ZOOM នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរងស្រុក និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារ តំណាងលោក ជា ច័ន្ទកញ្ញា អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានក្រុមការងារអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជាស្រុក និងក្រុមអ្នកវាយតម្លៃថ្នាក់ស្រុក បានចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្ដីពីការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋបាលស្រុក  នៃគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធី ZOOM   នៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង