រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ជូ សេរីយា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារការិយាល័យ យុវជន និងកីឡា ជួបប្រជុំផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការចុះបញ្ជីវត្តមានប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិក និងការងារស្នូលរបស់ការិយាល័យ

លោក ជូ សេរីយា អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារការិយាល័យ យុវជន និងកីឡា ជួបប្រជុំផ្ទៃក្នុង ស្តីពីការចុះបញ្ជីវត្តមានប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិក និងការងារស្នូលរបស់ការិយាល័យ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង។
ប្រភព : មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង