រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចុះសិក្សាវាយតម្លៃលើគម្រោងវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មភាស៊ីផ្សារដងទង់ ស្ថិតនៅភូមិ១ សង្កាត់ដងទង់ ក្នុងខរមភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចុះសិក្សាវាយតម្លៃលើគម្រោងវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មភាស៊ីផ្សារដងទង់ ស្ថិតនៅភូមិ១ សង្កាត់ដងទង់ ក្នុងខរមភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង ។

អត្ថបទទាក់ទង